Ingyenes szállítás 11.000 Ft felett magyarország területére

A Karbonoir d.o.o. magyar közösségi média oldalain (Facebook, Instagram, TikTok) meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozó játékszabályzat és adavédelmi irányelvek

I. Nyereményjáték-szabályzat

A Karbonoir d.o.o. a következő közösségi média oldalakat kezeli (a továbbiakban Karbonoir Oldalak):

https://www.facebook.com/karbonoir.hu (a továbbiakban Facebook Oldal)
https://www.instagram.com/karbonoir_hun/ (a továbbiakban Instagram Oldal)
https://www.tiktok.com/@karbonoir_hun (továbbiakban TikTok Oldal)

A Karbonoir d.o.o. időnként nyereményjátékokat szervez a Karbonoir Oldalakon. Jelen szabályzat célja, hogy a Karbonoir Oldalakon meghirdetésre kerülő nyereményjátékok (a továbbiakban: „Játékok” vagy „Játék”) közös szabályait rendezze.

Ahol a jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik, ott az ebben foglaltakat minden Karbonoir Oldalon szervezett Játék tekintetében irányadónak kell tekinteni.

A jelen szabályzatot minden esetben kiegészítik az egyes Játékok meghirdetésekor a Karbonoir d.o.o. által a Karbonoir Oldalakon közzétett információk – ezek a jelen szabályzattal együttesen alkotják a vonatkozó Játék nyereményjáték-szabályzatát. A meghirdetéskor közzétett információk, illetve a jelen szabályzat esetleges eltérése esetén a Játékok meghirdetésekor közzétett információk az irányadók.

Az egyes Játékok résztvevői (a továbbiakban: „Játékosok” vagy „Játékos”) a jelen szabályzat előírásain túl kötelesek betartani a közösségi média oldalak vonatkozó felhasználási feltételeit is (Facebook: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms; Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870; TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=hu).

A Játékok – a Facebook, az Instagram illetve a TikTok használatán túl – nem állnak kapcsolatban a Facebookkal, sem az Instagrammal, sem a TikTokkal, ezeket a Facebook, az Instagram, illetve a TikTok nem támogatja, nem ajánlja és nem szervezi.

1. A szervező és a lebonyolító

Karbonoir d.o.o.(a továbbiakban:„Szervező” illetve „Lebonyolító”)
székhelye:                 Ulica ob hrastih 11, 1291 Skofljica, Szlovénia
Cégjegyzékszáma:     7277849000
Adószáma:     HU30525283

A Játékokkal kapcsolatban a Szervező / Lebonyolító végzi a Játékosok személyes adatainak rögzítését és rendszerezését, a nyertesek sorsolását és kiértesítését, az adatok egyeztetését, valamint a nyeremények kézbesítését.

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszoljon – illetve eleget tegyen a posztban megjelölt részvételi feltételek mindegyikének.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező / Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://karbonoir.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat oldalon, valamint a Facebook Oldalon is, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Játékban nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező a Facebook üzemeltetőjét, a Facebook Inc.-t (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), valamint a Facebook Ireland Limited-et (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmenti minden, a Játékokkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, így egyebek mellett úgy is nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel feltételeinek megfelel.

2.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

Szervező két típusú Játékot szervez az Instagram Oldalon: (i) olyat, amelyre a Játékos a Szervezőnek a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzéséhez fűzött, a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes választ tartalmazó hozzászólással (kommenttel) jelentkezhet; (ii) olyat, amelyre a Játékos a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) a saját profiljára feltöltött, meghatározott tartalmú fényképpel vagy videóval jelentkezhet.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező / Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://karbonoir.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat oldalon, valamint az Instagram Oldalon is, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Játékban nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát Instagram profillal regisztráló Játékos, név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező az Instagram üzemeltetőjét, az Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) teljes mértékben felmenti minden, a Játékokkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, így egyebek mellett úgy is nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel feltételeinek megfelel.

3. A Játék menete

3.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékosok a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszolhatnak.

A Játék időtartamát (azaz kezdetét és végét) a Szervező minden Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben év-hónap-nap-óra-perc bontásban megjelöli.

Amennyiben a Játékos valamelyik bejegyzéshez hozzászól (kommentel) és/vagy képet tölt fel, hozzájárulását adja a hozzászólás és/vagy kép nyilvánosságra hozatalához, és a későbbiekben a Szervező által marketing célokra történő felhasználásához, továbbá, hogy a Facebook profiljában használt neve és profilképe megjelenjen, továbbá ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Szervező jogosult megismerni.

A Szervezőnek joga van a Facebook Oldalt moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve nemi aktusra utaló fényképeket is, továbbá bármilyen, a Szervező vagy Lebonyolító jóhírnevét sértő tartalmat azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más, a közízlést sértő vagy egyébként általában elfogadhatatlan, illetve jogsértő közléseket tartalmazó kommenteket, bejegyzéseket és fotókat azonnal törölni az oldalról. 

3.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékosok a Játék típusától függően (i) a Szervezőnek a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzéséhez fűzött, a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes választ tartalmazó hozzászólással (kommenttel), vagy (ii) a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) a saját profiljukra feltöltött, meghatározott tartalmú fényképpel vagy videóval jelentkezhetnek.

A (ii) típusú Játékban való részvétel feltételét képezi az is, hogy a Játékos Instagram profilja a Játék időtartama alatt nyilvános legyen (tehát ne legyen privátra beállítva), Szervező ugyanis csak a nyilvános Instagram profilokra feltöltött fényképeket vagy videókat tudja nyomon követni.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos által közzétett fénykép vagy videó – ideértve az ahhoz tartozó szöveges tartalmat (caption) is –, vagy az általa elküldött hozzászólás megfeleljen az alábbi követelményeknek:

 • a Játék időtartama alatt kerüljön a Játékos által közzétételre,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat,
 • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • nem tartalmazhat a Szervezőre, a Lebonyolítóra vagy a Karbonoir márkára vonatkozó negatív kijelentéseket,
 • nem sértheti a Szervező vagy a Lebonyolító jóhírnevét,
 • nem tartalmazhat sem a Szervező, sem a Karbonoir márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
 • nem lehet a Játék témájával vagy címével összefüggésben nem álló, 
 • nem valósíthat meg szerzői jogsértést,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző közléseket,
 • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
 • nem lehet olyan kép vagy videó, amely üzletek biztonsági berendezését rögzíti,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

Szervező az (i) típusú Játék esetén jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő tartalmat törölni.

Szervező a (ii) típusú Játék esetén a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben teszi közé azt, hogy korlátozza-e, és ha igen, milyen mértékben, a Játékosok által a Játékban való részvétel érdekében feltölthető képek vagy videók számát.

A Játék időtartamát (azaz kezdetét és végét) a Szervező minden Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben év-hónap-nap-óra-perc bontásban megjelöli.

Amennyiben a Játékos valamelyik bejegyzéshez hozzászól (kommentel), továbbá a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) meghatározott tartalmú fényképet vagy videót tölt fel, hozzájárulását adja a hozzászólás, kép vagy videó nyilvánosságra hozatalához, és a későbbiekben a Szervező által marketing célokra történő felhasználásához (repost, honlap, nyilvános kommentek, betagelés stb.), továbbá, hogy hozzászólás esetén az Instagram profilban használt neve is megjelenjen a hozzászólása mellett, valamint ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Szervező jogosult megismerni.

4. A nyeremények

A nyeremények Játékról Játékra eltérnek, bár a Játékosok tipikusan Karbonoir termékekből összeállított ajándékokat, vagy ajándékcsomagokat nyerhetnek, nyertesenként 1 db-ot. 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

A nyeremények listáját a Szervező a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben teszi közé.

5. Nyertesek kiválasztása vagy kisorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

5.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A helyesen válaszoló kommentelők közül a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú Játékos kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással.

A sorsolásra a Játék lezárását követő 7 munkanapon belül kerül sor, és a Szervező ugyanezen határidőn belül hozza nyilvánosságra a nyertesek – Facebook profiljukban használt – nevét a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzés alatti kommentszekcióban a nyertesek megemlítésével (betagelésével).

A Szervező fenti hozzászólásának közzétételét követően Facebook (Messenger) üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, akik ezen üzenetre haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni, és válaszüzenetben elküldeni a Szervezőnek a teljes nevüket, ha az eltér a Facebook profilban megadott nevüktől, valamint postázási címüket, telefonszámukat és e-mail címüket a nyeremények átadásának lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyertesekkel történő adategyeztetést követően a Szervező a https://karbonoir.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat weboldalon is tájékoztatást nyújt a nyertesek keresztnevéről és a lakóhelyük szerinti városnévről.

A nyereményeket futárszolgálat igénybevételével juttatja el a Lebonyolító a nyertesekhez az általuk megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való adategyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

5.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játék típusától függően eltér a nyertesek kiválasztásának módja. 

(i) Ha olyan Játékról van szó, amelyre a Játékos a Szervezőnek a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzéséhez fűzött, a bejegyzésben feltett kérdésre a helyes választ tartalmazó hozzászólással (kommenttel) jelentkezhet, a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú nyertest a Szervező véletlenszerű sorolással választja ki.

(ii) Ha olyan Játékról van szó, amelyre a Játékos a Szervező által a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megadott hashtaggel, valamint az Instagram Oldal bejelölésével (betagelésével) a saját profiljára feltöltött, meghatározott tartalmú fényképpel vagy videóval jelentkezhet, a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú nyertest a Szervező sorsolással, vagy a Szervező munkatársai alkotta zsűri segítségével választja ki.

A sorsolásra, illetve zsűrizésre a Játék lezárását követő 7 munkanapon belül sor, és a Szervező a nyertes Játékosokat ugyanezen határidőn belül az Instagram funkciói segítségével értesíti a következő módon: 

A Szervező az (i) típusú Játék esetén a nyertesek – Instagram profiljukban használt – nevét a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzés alatti kommentszekcióban hozza nyilvánosságra a nyertesek megemlítésével (betagelésével). A nyertes esetenként sztoriban is kihirdetésre kerül.

A Szervező a (ii) típusú Játék esetén a nyertes kép vagy videó alá írt hozzászólásban értesíti az egyes Játékosokat arról, hogy nyertek, megemlítve (betagelve) a kép vagy videó feltöltőjének – Instagram profilban – használt nevét.

Mindkét típusú Játék esetén a Szervező fenti hozzászólásainak közzétételét követően Instagram direkt üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, akik ezen üzenetre haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni, és válaszüzenetben elküldeni a Szervezőnek a teljes nevüket, ha az eltér az Instagram profiljukban megadott nevüktől, valamint postázási címüket, telefonszámunkat és e-mail címüket a nyeremények átadásának lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyertesekkel történő adategyeztetést követően a Szervező a https://karbonoir.hu/nyereményjáték-szabályzat weboldalon is tájékoztatást nyújt a nyertesek keresztnevéről és a lakóhelyük szerinti városnévről.

A nyereményeket futárszolgálat útján juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általuk megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a Játékosok által a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen szabályzat, mint adatvédelmi tájékoztató, irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

A Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (https://karbonoir.hu/adatvedelmi-iranyelvek) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak.

A Facebook adatkezelési szabályzata itt érhető el.

Az Instagram adatkezelési szabályzata itt érhető el.

A TikTok adatkezelési szabályzata itt érhető el.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozók elérhetőségei

Adatkezelő:

Név: Karbonoir d.o.o.
Postai cím: Ulica ob hrastih 11, 1291 Skofljica, Szlovénia 
E-mail cím: info[kukac]karbonoir.hu
Telefonszám: +43 650 848 1290

Adatfeldolgozók:

Név: Karbonoir d.o.o.
Postai cím: Ulica ob hrastih 11, 1291 Skofljica, Szlovénia 
E-mail cím: info[kukac]karbonoir.hu
Telefonszám: +43 650 848 1290
Ellátott feladat: a Játék lebonyolítása

További közvetlen és közvetett adatfeldolgozók az adatvédelmi irányelvekben felsoroltak.

(a továbbiakban együttesen: „Adatfeldolgozók”)

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba történő jelentkezés nyilvános felületen zajlik. A Játékosok által nyilvánosságra hozott adatok közül (Facebook profilban használt vezeték- és utónév; Facebook profilkép; Facebook ID, a Játékos által a kommentjében esetlegesen – az Adatkezelő ilyen felhívása nélkül – rendelkezésre bocsátott személyes adat) az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatos adminisztráció és a sorsolás lebonyolítása érdekében kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeli:

• Játékosok – Facebook profilban megadott – neve;
• Facebook ID.

A nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk a Szervezővel történő adategyeztetés során:

• teljes név (vezeték- és utónév); anyja neve; születési hely és születési idő; adóazonosító jel
• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám, e-mail cím.

2.2. Az Instagram Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba történő jelentkezés nyilvános felületen zajlik. A Játékosok által nyilvánosságra hozott adatok közül (Instagram profilban használt név; Instagram profilkép; Instagram ID; a Játékos által közzétett fénykép vagy videó esetén képmás; a Játékos kommentjében, a közzétett fényképben vagy videóban esetlegesen – az Adatkezelő ilyen felhívása nélkül – rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adat) az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatos adminisztráció és a nyertesek kiválasztása, kisorsolása érdekében kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeli:

• Játékosok – Instagram profilban megadott – neve;
• Instagram ID.
A nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk a Szervezővel történő adategyeztetés során:

• teljes név (vezeték- és utónév); anyja neve; születési hely és születési idő; adóazonosító jel
• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám, e-mail cím.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (adategyeztetés), adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. 

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, valamint (ii) a Játék tartaléknyertesei (iii) és nyertesei esetében.

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereménnyel kapcsolatos eredményhirdetés közzétételéig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetében a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A nyertesek esetében az adatkezelés főszabály szerint az Adatkezelőnek a nyeremények nyertesek részére történő sikeres kézbesítéséről való tudomásszerzéséig tart. Bármely okból való sikertelen kézbesítés esetén a nyertesek adatainak kezelése Adatkezelőnek a nyeremény Lebonyolítóhoz történő visszaérkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név, postai cím, telefonszám, e-mail cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–a alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

4. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Lásd az Adatvédelmi Irányelvekben leírtakat.

5. Adatbiztonság

Lásd az Adatvédelmi Irányelvekben leírtakat.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Lásd az Adatvédelmi Irányelvekben leírtakat.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Skofljica, 2021. 09. 22.

AKTUÁLIS NYEREMÉNYJÁTÉKUNK

2022. 02. 28. – 03. 07. 24:00-ig „🎉 KN FEKETE MASZKOT NYERHETSZ 🎉

Facebook nyereményjátékunkban 1 db Kn fekete maszkot sorsolunk ki.
A részvétel feltétele:
– kommentben válaszolni a posztban feltett kérdésre
– megjelölni 3 személyt
A játék időtartama: 2022. 02. 28. – 2022. 03. 07. 24:00 óra.
A játékban csak 18. életévüket betöltött magyarországi lakosok vehetnek részt.
A játékos személyes adatait titkosan kezeljük.
A játékos elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatunkat, valamint Adatvédelmi Szabályzatunkat.

EDDIGI NYEREMÉNYJÁTÉKOK

2021. 11. 15 – 12. 15. FOTÓZZ ÉS NYERJ 32.000 FT ÉRTÉKŰ KARBONOIR CSOMAGOT

Instagram nyereményjátékunkban 32.000 Ft értékű, Karbonoir termékeket tartalmazó csomagot nyerhetsz. Mit kell tenned?

 1. Készíts szelfit a kedvenc Karbonoir termékeddel
 2. Töltsd fel egy nyilvános posztban az Instagram oldaladra #knkedvencem hashtaggel
 3. Írd le a posztban, hogy miért szereted az adott terméket
 4. Jelölj meg bennünket is: @karbonoir_hun

A játék időtartama: 2021. 11. 15. – 2021. 12. 14. – Meghosszabbítva: 2021. 12. 15-én 18.00 óráig. Sorsolás: 2021. 12. 15. 19.00 órakor

A játékban csak 18. életévüket betöltött magyarországi lakosok vehetnek részt.

A játékos hozzájárul a posztolt fotó teljeskörű felhasználásához.

A játékos személyes adatait titkosan kezeljük.

A játékos elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatunkat, valamint Adatvédelmi Szabályzatunkat.

Vásárolj még legalább 11.000 Ft értékben az ingyenes szállításhoz!
A kosarad üres

Nézd meg a webáruházunkban a teljes kínálatot